Βρέθηκαν 46 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

GNOTHICON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801368390
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 155307501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-06-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ONCORAD ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801361978
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 155156101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-06-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

GMK MEDICAL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 801320173
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154331201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-03-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

GK MEDICAL PLAN ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801312310
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154144501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-02-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

NS MED Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801312449
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154146101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-02-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΦΩΤΙΟΣ ΣΚΟΥΒΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 103315946
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150437701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-05-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Pereverzeva T. και ΣΙΑ Ετερόρρυθμος Εταιρία


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801105055
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149205201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-02-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση