Βρέθηκαν 12 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

MC BUILDINGS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801596190
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159812501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-06-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

VENUM ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800797555
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 141229401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-01-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

LIFE CONCEPT ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800530904
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 127795101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-11-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΔΑΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΠΡΑΞΙΑΣ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 106751798
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 117885901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-10-2011
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

SUMMERSTYLE ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΚΙΑΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 998399603
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7838001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-10-2007
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

SUITEL A.E.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 999401489
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5644301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-03-2004
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 078943954
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4571301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-01-2002
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΒΑΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 114883629
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4499201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-11-2001
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση