Βρέθηκαν 25 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

B AND F DIGITAL Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801834332
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 164214401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-05-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ERGON COMPANY Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801341457
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154744701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-05-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ZAKARYA ALAHMAD ΤΟΥ AHMED


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 176004910
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151778701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-08-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 154861816
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151813001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-07-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 150592276
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150043601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-04-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

BABYLON - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800427765
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 121962301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 25-01-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΥΘΥΜΙΑ ΚΟΛΟΚΥΘΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 134272000
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 143707801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-09-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση