Βρέθηκαν 39 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

TYCOON GROUP SAL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801870748
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 164902901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-07-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΦΛΩΡΙΔΗΣ ΚΡΕΑΤΑ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801833581
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 164200101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-05-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΟΦΙΑ ΠΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 140636731
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 161108001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-10-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801565914
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159242901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-05-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΦΑΡΜΕΣ ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801107835
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149279801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-02-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΟΔΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 135364580
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149011801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 25-01-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

(ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)JOY HARMONY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801025621
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 147234701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-08-2018
  • ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 

ΠΡΟΤΕΡΗΜΑ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800923472
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 145025001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-01-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

B V INVESTMENTS ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ E.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 800862310
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 143274901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-07-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση