Βρέθηκαν 5 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

VINITUS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 802268407
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 173322301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-11-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΑΡΙΑ ΧΕΛΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 101810753
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162901601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-06-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

THE SKYSPIRITS COMPANY ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ 800584709
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 130788601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-06-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Ν.ΚΟΥΤΡΑΣ Κ.ΦΟΥΝΤΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094239912
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 415501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-05-1988
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΑΣΣΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 115345628
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 145117001000 ↗
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση