Βρέθηκαν 10 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

HELLENIC TACTICAL SOLUTIONS Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801271217
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153185201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-12-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

CitisAid Services ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800940745
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 145388601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-02-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΙΝΗ ΧΑΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800869242
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 143467601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-08-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ALFA ANALYTICAL INSTRUMENTS ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 800675668
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 135332601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-07-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΤΡΟΥΜΠΑΚΟΣ Γ. ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Α. Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 800591092
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 131142601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-07-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΥΤΣΟΘΕΟΔΩΡΗΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜ. ΥΠΟΚΑΤ.
Α.Φ.Μ 069116754
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8418301001 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-09-2008
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΑΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 998353416
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8502801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-12-2007
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση