Βρέθηκαν 9 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΛΑΠΟΥΚΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 802396663
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 175620201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-02-2024
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

(ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ -ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801244018
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152554901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-11-2019
  • ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 

ΜΠΟΡΜΠΟΤΣΙΑΛΟΥ ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 132609488
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5175601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-10-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

BLUE ICOM SOLUTIONS HELLAS IKE


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800679563
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 135742801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-08-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΑΡΟΥΠΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 138817239
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 141062501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-01-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Ν.& Ε.ΚΟΥΝΕΛΑΚΗΣ ΟΕ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 998956670
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6657801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-12-2005
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΤΡΥΦΩΝ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 074194007
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5467401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-10-2003
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 999999249
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 124114201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-01-2003
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση