Βρέθηκαν 51 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

VINITUS SINGLE MEMBER SOCIETE ANONYME


Νομική Μορφή S.A. (SOCIETE ANONYME)
Α.Φ.Μ 802268407
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 173322301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-11-2023
  • ACTIVE 

KAMARA AGROKTIMA SINGLE MEMBER S.A.


Νομική Μορφή S.A. (SOCIETE ANONYME)
Α.Φ.Μ 802229154
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 172567901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-09-2023
  • ACTIVE 

ELENA GARDEN SINGLE MEMBER P.C.


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 802133365
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 170621201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-05-2023
  • ACTIVE 

EV EX PREMIUM FOODSTUFF PRIVATE COMPANY


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 801945369
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 166785201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-10-2022
  • ACTIVE 

S.A.


Νομική Μορφή S.A. (SOCIETE ANONYME)
Α.Φ.Μ 801914412
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 165703301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-09-2022
  • ACTIVE 

ECOLIVIA P.C.


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 801863980
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 164781201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-06-2022
  • ACTIVE 

MANITOU FRESH MUSHROOMS E.E.


Νομική Μορφή LIMITED PAR/SHIP
Α.Φ.Μ 801856649
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 164648301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-06-2022
  • ACTIVE 

SOFIA PETROU TOU ALEXANDROU


Νομική Μορφή SOLE PROPR/SHIP
Α.Φ.Μ 140636731
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 161108001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-10-2021
  • ACTIVE 

K-FRUITS PRIVATE COMPANY


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 801612089
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 160121001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-07-2021
  • ACTIVE 

GRK EVERYDAY SINGLE MEMBER PRIVATE COMPANY


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 801592001
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159727901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-06-2021
  • UNDER LIQUIDATION  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

Σύνδεση