Βρέθηκαν 9 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΙΚ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 802427158
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 176158401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-03-2024
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΤΣΙΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΣΑ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 158086141
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 175833601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-03-2024
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΝ.ΤΡΙΑΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801166927
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150630201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-05-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ROYAL FRUIT HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΡΕΣΚΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800577626
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 130186701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-05-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΦΥΤΩΡΙΑ DELTA TREES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ 999038499
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7016201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-06-2006
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Β. ΠΟΘΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 099550244
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4219501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-04-2001
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

Σύνδεση