Βρέθηκαν 8 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

TYCOON GROUP SAL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801870748
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 164902901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-07-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801565914
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159242901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-05-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΦΟΙ ΖΗΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800533501
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 128014601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-11-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MAR AND AGRO EMΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 997954967
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8934301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-07-2009
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

(Υποκατάστημα) ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΚΕΙΤΕΡΙΝΓΚ (HELLENIC CATERING) Α.Ε. ΦΑΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε. ΥΠΟΚΑΤ.
Α.Φ.Μ 094069654
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 58202701001 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-12-1995
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΧΡΗΣΤΟΥ ΖΑΧΟΥ ΥΙΟΙ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 082743467
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 1013401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-10-1991
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΑΡΓΕΛΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094230769
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 121821201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 25-02-1988
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση