Βρέθηκαν 17 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801565914
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159242901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-05-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

THREE CENTS HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801429363
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 156630501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-10-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

ΗΛΙΑΣ ΒΕΛΗΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 132619709
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153622301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-01-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΥΚΙΔΗΣ ΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 115143385
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 143674201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-09-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ROTTA DEL VINO ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 800792688
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 141081301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-01-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Aegean Projects Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800616632
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 132353801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-11-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800471881
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 124317301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-02-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΤΣΙΟΥΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 997831156
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9063601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-10-2009
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση