Βρέθηκαν 27 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

LA MEAT MAISON ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801547804
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 158913501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-04-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

BIG INVESTMENT SALES Μ.ΛΟΥΠΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801470476
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157518001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-12-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

OINOSENSES Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801430522
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 156657501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-10-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

FINE FOOD AND SERVICES Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801339449
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154710101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-04-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

LIVE AND WANDER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 801274103
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153255601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-12-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Mediterre Eurofood Ανώνυμη Εταιρεία


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801066928
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148309901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-11-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

AHMED AHMED TOY FOAD


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 063680089
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 145186501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-01-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

CD-MEDIA SOCIETAS EUROPAEA OF TRADING AND SALE OF SOFTWARE AND MULTIMEDIA OPTICAL SYSTEMS S.E. GREEK BRANCH


Νομική Μορφή ΑΛΛΟΔΑΠΗ Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094399004
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 1774101001 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-12-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

NOBLE MEN ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800900016
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 144481201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-11-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

C.G. OINOSIS WINES SINGLE MEMBER P.C.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800869985
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 143487201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-08-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση