Βρέθηκαν 31 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

COFFEE ERA Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801978376
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 167472401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-12-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 040380778
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4330801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-05-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

NATURALS Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801761556
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162847101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-02-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

FIRST CRAFT BREWERY ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 801131153
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149813801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-03-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

BIG BUSINESS STARTS SMALL RETAIL PARTNER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801129876
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149784901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-03-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

THE LOVE COMPANY HELLAS


Νομική Μορφή ΑΛΛΟΔΑΠΗ Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 996865162
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149343801001 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-02-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

NOBLE MEN ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800900016
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 144481201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-11-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΥΚΙΔΗΣ ΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 115143385
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 143674201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-09-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ROTTA DEL VINO ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 800792688
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 141081301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-01-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση