Βρέθηκαν 13 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

NATURALS Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801761556
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162847101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-02-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

GRENADE IKE


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800834360
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 142487501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-05-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 800798982
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 141269901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 31-01-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800718556
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 138216401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-03-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

PITHIA ROLLING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ IKE


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800556422
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 129184001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-02-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σ.Δ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800498623
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 125792701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-06-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ ΤΖΑΜΑΛΗ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 800462651
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 123885201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-01-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΟΥΛΑΚΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 75466469
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 122228301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-08-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ANTIGONI (ΑΝΤΙΓΟΝΗ) LLOLI (ΛΩΛΗ) ΤΟΥ ANDON


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 105889697
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8660901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-02-2009
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση