Βρέθηκαν 5 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

THE STREET BAKERY - TAFA ASMIRALDA ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 800847460
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 142875601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-06-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094321194
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 121638001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-11-1991
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094207902
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 403201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 31-12-1987
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση