Βρέθηκαν 62 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

MONA LISA ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801530860
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 158605001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-03-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801515204
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 158320801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-02-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

JOYCE LIFE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801427892
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 156596601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-10-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

NG SUPPLIERS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801334165
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154618401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-04-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΤΗΣ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801318860
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154304101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-03-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΑΓΕΙΡΕΥΤΑ ΕΔΕΣΜΑΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801263280
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152997401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-12-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΡΛΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 165327430
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152125501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-09-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΑΝΙΔΑΚΗΣ - ΠΑΣΧΑΛΗ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801185898
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151311101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-07-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΑΡΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801149887
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150245901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-04-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση