ΦΥΣΙΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Ε.Ε.

Λ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 98 , ΜΑΡΟΥΣΙ, 15125

ΦΥΣΙΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Ε.Ε.


Λ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 98 , ΜΑΡΟΥΣΙ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ. 801341107
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154738601000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 05-05-2020
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 05-05-2020
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΝ ΦΥΣΙΣ

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
Λ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 98
  Πόλη:
ΜΑΡΟΥΣΙ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΜΑΡΟΥΣΙ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοποί της εταιρείας είναι: Α. Η παραγωγή, το χονδρικό, λιανικό και ηλεκτρονικό εμπόριο πάσης φύσεως ειδών διατροφής όπως ενδεικτικά : i. Προϊόντων ζύμης καθώς και συναφών ειδών αρτοποιϊας και ζαχαροπλαστικής , νωπών και κατεψυγμένων, καθώς και πρώτων και βοηθητικών υλών αυτών (σοκολάτας, ζάχαρης, παγωτού, μπισκότων) καθώς και η παραγωγή αυτών και οι υπηρεσίες ζαχαροπλαστείου εν γένει. ii. Πάσης φύσεως συναφών Βιολογικών Προϊόντων iii. Γαλακτοκομικών προϊόντων καθώς και συναφών ειδών. iv. Ειδών Διατροφής γενικά, τυποποιημένων ή μη. v. H εμπορία ποτών αναψυκτικών vi. Η εµπορία λιανικώς ή χονδρικώς ή το ηλεκτρονικό εμπόριο παντός είδους, συναφούς µε τα παραπάνω ή µη, οίκων εσωτερικού και εξωτερικού. Β. Η µεταφορά των παραπάνω ειδών µε ίδια ή ξένα µεταφορικά µέσα στους τόπους πώλησής τους. Γ. Η διάθεση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό των πιο πάνω προϊόντων. Δ. Η για λογαριασµό της εταιρείας ή για λογαριασµό τρίτων εισαγωγή από το εξωτερικό ή εξαγωγή στο εξωτερικό των παραπάνω ή συναφών προϊόντων και η εµπορία αυτών, καθώς και η εµπορία προϊόντων ηµεδαπής προέλευσης και εν γένει η ενέργεια κάθε συναφούς εργασίας. Ε. Η συνεργασία µε οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο και µε οποιονδήποτε τρόπο, συνάπτοντας οποιασδήποτε µορφής εµπορικές συµφωνίες δικαιόχρησης (franchising). ΣΤ. Η ανάληψη αντιπροσωπειών βιοµηχανικών, βιοτεχνικών και εµπορικών οίκων του εξωτερικού και εσωτερικού, συναφών προς τον σκοπό της εταιρείας. Ζ. Για την επίτευξη του σκοπού της, η εταιρεία µπορεί: i. Να δηµιουργεί υποκαταστήµατα, αποθήκες και θυγατρικές εταιρείες σε όλη την επικράτεια της Ελλάδος και στο εξωτερικό και να συμμετέχει σε κάθε τύπου και επιχειρήσεις υφιστάμενες, οι οποίες να επιδιώκουν τον αυτόν ή παραπλήσιο σκοπό.ii. Να µισθώνει ακίνητα και να το εξοπλίζει κατάλληλα µε µηχανήµατα και άλλα κινητά πράγµατα σε σχέση µε τα παραπάνω. iii. Να υποµισθώνει τα παραπάνω ακίνητα ή να παραχωρεί τη χρήση τους σε τρίτους µε το σύστηµα δικαιόχρησης (Franchise) µε όρο την αγορά προς µεταπώληση των προϊόντων της εταιρείας είτε παράγονται από την εταιρεία, είτε από συνδεδεμένη με αυτήν επιχείρηση ή από τρίτους. iv. Να συµµετέχει σε υφιστάμενες επιχειρήσεις και να συνιστά με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα νέες εταιρείες κάθε τύπου και οποιασδήποτε νοµικής µορφής στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, οι οποίες να επιδιώκουν τον αυτό ή παραπλήσιο σκοπό. v. Να αγοράζει, εκμισθώνει, μισθώνει, πωλεί και εµπορεύεται µηχανολογικό εξοπλισµό καταστηµάτων. vii. Να παρέχει την εγγύησή της υπέρ θυγατρικών της εταιρειών καθώς και υπέρ συνεργαζόµενων µε αυτή φυσικών ή και νοµικών προσώπων. Κάθε άλλη δραστηριότητα συναφής με τα ανωτέρω. Στη μελλοντική δραστηριότητα της εταιρείας, πλην των άλλων περιγραφόμενων ανήκει και οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα, η οποία ήθελε να κριθεί συμφέρουσα για την εταιρεία, με ομόφωνη απόφαση των εταίρων.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
47241700 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΖΑΧΑΡΗ Κύρια
10521000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΓΩΤΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΒΡΩΣΙΜΟΥ ΠΑΓΟΥ Δευτερεύουσα
10822000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΟΚΟΛΑΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ Δευτερεύουσα
46341000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΤΩΝ Δευτερεύουσα
46341102 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΩΝ ΝΕΡΩΝ Δευτερεύουσα
46361211 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΥΛΛΩΝ ΚΡΟΥΣΤΑΣ Η ΚΑΝΤΑΪΦΙΟΥ Δευτερεύουσα
46361302 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΑ Δευτερεύουσα
46901003 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Δευτερεύουσα
47241601 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (ΠΡΑΤΗΡΙΟ) ΨΩΜΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ Δευτερεύουσα
47241604 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΛΟΨΩΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΓΛΥΚΩΝ ΜΠΙΣΚΟΤΩΝ, ΒΑΦΛΩΝ ΚΑΙ ΛΕΠΤΩΝ ΜΠΙΣΚΟΤΩΝ Δευτερεύουσα
47241605 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΖΥΜΗΣ Δευτερεύουσα
47241610 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΡΕΣΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
47252500 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ Δευτερεύουσα
47252600 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΠΟΤΩΝ Δευτερεύουσα
47291802 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ Δευτερεύουσα
47911600 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ, ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Δευτερεύουσα
47911700 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΖΑΧΑΡΗ, ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Δευτερεύουσα
47911800 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Δευτερεύουσα
47912400 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Π.Δ.Κ.Α., ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Δευτερεύουσα
56101913 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΩΛΟΥΝ ΣΟΥΒΛΑΚΙΑ, ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΝΑΦΗ, ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ Δευτερεύουσα
56101914 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΑΓΩΤΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΓΛΥΚΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ Δευτερεύουσα
56211000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ (CATERING) Δευτερεύουσα
56211101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΩΝ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ (CATERING) ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΟΙΚΙΕΣ Δευτερεύουσα

Σύνδεση