Βρέθηκαν 13 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΚΛΙΟΥΜΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 802067529
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 169285601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-03-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΤΡΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801604551
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159982201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-07-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΧΑΣΙΩΤΗ ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800365170
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 118514301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-04-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΛΑΜΠΑΛΑΚΗΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 139246488
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 161002501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-01-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΚΧΟΥΑΝ ΦΟΥΝΤ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801145380
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150138901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-04-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΚΙΝΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 066079724
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149757701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-02-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

PDM CARS IKE


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800726360
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 138559301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-04-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Μ. & Σ. ΠΑΥΛΙΝΗ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 800601599
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 131611901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-09-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

ΚΟΥΕΛΟ ΖΟΖΕ ΜΑΝΟΥΕΛ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 030798390
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 131110803000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-04-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Γ. ΜΑΝΗΣ και ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 999044457
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7009401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-07-2006
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση