Βρέθηκαν 8 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΝΕΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800795088
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 141156501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-01-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

WHATEVEREST ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800658438
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 134518601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-05-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΤΕΜΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800525617
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 127450101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-10-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

ΦΩΤΟΝΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094145514
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 123329201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-01-1986
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

GRAKOU ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 800957819
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 145741301000 ↗
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση