ΑΝΟΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΣΤ. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗ 10 , Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ, 14121

ΑΝΟΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


ΣΤ. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗ 10 , Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ. 099955849
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5241401000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 29-05-2003
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 29-05-2003
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

AΝΟΔΙΚΗ SERVICES ΕΠΕ
ANODIKI SERVICES EPE

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΣΤ. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗ 10
  Πόλη:
Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  E-mail:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοποί της εταιρείας είναι: (α) Η παροχή υπηρεσιών σε τρίτους με τις κάτωθι μορφές, μη αναφερόμενες περιοριστικά: (1) Η παροχή υπηρεσιών καθαριότητας, (συμπεριλαμβανομένων μικροβιοκτονιών, απεντομώσεων και μυοκτονιών) σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους κτηρίων παντός είδους, σταθμών, μέσων μεταφοράς παντός είδους, μηχανολογικού εξοπλισμού, δεξαμενών, κήπων, χωραφιών, λιμένων, αεροδρομίων, βιομηχανιών, εργοστασίων, εκθέσεων, συνεδριακών χώρων, αθλητικών εγκαταστάσεων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και οδοκαθαρισμών, (2) Η παροχή υπηρεσιών τεχνικής συντήρησης και επισκευών παντός είδους συμπεριλαμβανομένων όλων των ειδικοτήτων (αδειοδοτημένων ή μη) για ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις (Η/Μ) μηχανολογικές, ηλεκτρικές, υδραυλικές, κλιματιστικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών, servers, εταιρικών δικτύων και περιβάλλοντος χώρου σε παντός τύπου κτήρια, (3) Η παροχή υπηρεσιών, κατασκευών παντός τύπου, συμπεριλαμβανομένων όλων των ειδικοτήτων (αδειοδοτημένων ή μη), οικοδομικών εργασιών και ανακαινίσεων καθώς και η διαμόρφωση, διακόσμηση, εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, κήπων, περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου, (4) Η εμπορία (χονδρική και λιανική) μηχανημάτων, προϊόντων, ειδών και υλικών παντός τύπου καθώς και οι εξαγωγές και εισαγωγές αυτών, (5) Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε παντός τύπου επιχειρήσεις σε θέματα οικονομίας, οργάνωσης, διοίκησης, μελετών προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών αξιολόγησης προσωπικού και μηχανοργάνωσης, (6) την εκμετάλλευση και λειτουργία χώρων εστίασης, κυλικείων και γενικά καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και άλλες συναφείς υπηρεσίες συμπεριλαμβανομένων της παραγωγής και διάθεσης εδεσμάτων και της ενοικι?ασης και/ή εκμετάλλευσης μηχανών αυτόματης πώλησης ροφημάτων, τροφίμων και άλλων προϊόντων. (7) Η παροχή υπηρεσιών συμβούλων έρευνας αγοράς, διανομής διαφημιστικού υλικού, υπηρεσίες προώθησης πωλήσεων και άλλες συναφείς υπηρεσίες και (8) την αξιολόγηση και διαχείριση, διάθεση, μίσθωση ανθρώπινων πόρων (human resources management) και άλλες συναφείς υπηρεσίες. (9) Υπηρεσίες διαχείρισης κτιρίων παντός τύπου συμπεριλαμβανομένων των συνδυασμένων βοηθητικών υπηρεσιών σε κτίρια, σταθμούς, μέσα μεταφοράς και εξωτερικούς χώρους (καθαρισμού, φύλαξης, υποδοχής κλπ.)», (facilities management). (10) Διαχείριση και λειτουργία βρεφονηπιακών και/ή παιδικών σταθμών και/ή νηπιαγωγείων. (11) Υπηρεσίες συλλογής και/ή επεξεργασίας και/ή μεταφοράς και/ή διάθεσης και/ή αποκομιδής με ή χωρίς διάθεση κάδων ή/και απορριμματοφόρων, παντός τύπου υλικών ή/και απορριμμάτων ή/ αποβλήτων και/ή μπάζων από οποιοδήποτε υλικό, ανακυκλώσιμο ή μη, επικίνδυνο ή μη, ίδρυση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση ολοκληρωμένου συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης και ανακύκλωσης πάσης φύσεως απορριμμάτων και λυμάτων, χώρων υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (ΧΥΤΑ), βιολογικών καθαρισμών, κέντρων διαλογής και ανάκτησης υλικών (ΚΔΑΥ) και / ή πώληση υλικών εκ συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης και ή ανακύκλωσης πάσης φύσεως απορριμμάτων. (12) Υπηρεσίες φροντίδας υγείας. (13) Ίδρυση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση χιονοδρομικών, αθλητικών και συνεδριακών κέντρων και χώρων ενοικίασης εξοπλισμού, φωτοβολταϊκών και αιολικών πάρκων, λατομείων, χώρων στάθμευσης (parking). (14) λειτουργία, διαχείριση, εκμετάλλευση και συντήρηση τουριστικών λιμένων, μαρίνων και προβλητών (15) παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας και υποστήριξης διεξαγωγής συνεδρίων, φεστιβάλ και λοιπών εκδηλώσεων, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά της μέριμνας για τη διαμονή, ενοικιάσεων χώρων, εστίασης, μεταφοράς, οπτικοακουστικού και λοιπού εξοπλισμού»


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
81211000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ Κύρια
33121400 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΟΥΡΝΩΝ, ΚΛΙΒΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ Δευτερεύουσα
33121800 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Δευτερεύουσα
33141100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Δευτερεύουσα
33141900 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΛΛΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
38110000 ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
38111000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
38210000 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
43211002 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
43211003 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ΥΛΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
43211004 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
43221108 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΜΕ ΥΛΙΚΑ ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΗ Δευτερεύουσα
43221109 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΥΛΙΚΑ Δευτερεύουσα
43221204 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Δευτερεύουσα
46341102 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΩΝ ΝΕΡΩΝ Δευτερεύουσα
46341105 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΓΩΜΕΝΟΥ ΤΣΑΓΙΟΥ Δευτερεύουσα
46341207 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΠΙΡΑΣ Δευτερεύουσα
46361305 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΚΑΚΑΟ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΖΑΧΑΡΟΥΧΟ ΣΚΟΝΗ ΚΑΚΑΟΥ), ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΧΥΜΑ Δευτερεύουσα
46371006 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΚΑΟΥ ΣΕ ΣΚΟΝΗ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΖΑΧΑΡΗ Η ΑΛΛΗ ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΗ ΥΛΗ Δευτερεύουσα
46371014 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΦΕ Δευτερεύουσα
46441201 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΕΚΠΛΥΣΗΣ, ΟΧΙ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ Δευτερεύουσα
46691984 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΣΑΝΤΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ), ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Δευτερεύουσα
47992101 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ, ΜΕΣΩ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ Δευτερεύουσα
52212400 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ Δευτερεύουσα
56101907 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΑΠΟ ΚΥΛΙΚΕΙΟ, ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ, ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ Δευτερεύουσα
56290000 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ Δευτερεύουσα
73111903 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΦΕΙΓ ΒΟΛΑΝ ΚΛΠ) Δευτερεύουσα
73201900 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Δευτερεύουσα
78300000 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
81221203 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΚΛΠ) Δευτερεύουσα
81291000 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
81291100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΣΗΣ (ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΚΛΠ) Δευτερεύουσα
81291903 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
81301001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΚΗΠΩΝ (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΗΠΟΥΡΟΥ) Δευτερεύουσα
85201000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δευτερεύουσα
88911302 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Δευτερεύουσα
93291907 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση