Βρέθηκαν 66 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

HEALTH BIOLAND Α.E.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800740422
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 139130501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-12-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΝΔΡΩΝΗΣ-Ι.Τ.ΜE Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 802186660
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 171702701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-07-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΒΙΟ - ΥΓΕΙΑ Α.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 099057910
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 3779301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-03-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΛΕΞΙΟΣ ΚΑΤΣΙΟΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 137623588
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 167364001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-10-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΜΑΡΤ ΕΞ-ΒΑΝ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801842092
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 164366701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-05-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΒΑΣΙΑΔΗΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 016270135
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 170727901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-05-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

NATURALS Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801761556
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162847101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-02-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΝΤΖΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 055499866
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 158263401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-12-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση