Βρέθηκαν 18 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 801515204
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 158320801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-02-2021
  • ACTIVE 

(ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)EASY LUXURY SERVICE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή SINGLE MEMBER PCC
Α.Φ.Μ 800989100
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 146420201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-05-2018
  • UNDER LIQUIDATION 

AMANI SWISS (CYPRUS) LIMITED.


Νομική Μορφή FOREIGN LTD
Α.Φ.Μ 997521770
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 141472107001 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-02-2017
  • ACTIVE 

RAKS I.K.E.


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 800694308
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 136848901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-11-2015
  • ACTIVE 

ΙΩΣΗΦ Η ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή SINGLE MEMBER PCC
Α.Φ.Μ 800685207
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 136282801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-10-2015
  • ACTIVE 

Β. ΑΚΡΙΒΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή LIMITED PAR/SHIP
Α.Φ.Μ 800578414
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 130340701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-05-2014
  • ACTIVE 

ECLECTIC Consulting Trading Services Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 800539646
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 128386413000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-12-2013
  • ACTIVE  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

Δ ΚΟΥΝΟΒΕΛΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 800435335
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 122414001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-09-2012
  • ACTIVE 

ΛΑΒΔΑΣ FOODSERVICE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή SINGLE MEMBER PRIVATE LTD
Α.Φ.Μ 997833520
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 121722201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-02-2011
  • ACTIVE 

ΕΛΑΪΣ -UNILEVER HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ -ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ-ΤΡΟΦΙΜΩΝ


Νομική Μορφή S.A. (SOCIETE ANONYME)
Α.Φ.Μ 998279212
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7928201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-11-2007
  • ACTIVE  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

Σύνδεση