Βρέθηκαν 6 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΣΟΦΙΑ ΠΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 140636731
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 161108001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-10-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

AETHIR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801318835
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154303501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-03-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ALTEX ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ-ΕΞΑΓΩΓΩΝ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 999080500
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6346501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-06-2005
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΗΛΙΑΣ ΑΡΜΑΤΑΣ ΤΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 029708427
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 3074901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-10-1998
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 

Σύνδεση