Βρέθηκαν 6 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΣΟΦΙΑ ΠΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 140636731
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 161108001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-10-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕNGLISH HOME GREECE ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΠΙΤΙΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ 800556920
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 129184101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-02-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ALTEX ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ-ΕΞΑΓΩΓΩΝ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 999080500
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6346501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-06-2005
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΗΛΙΑΣ ΑΡΜΑΤΑΣ ΤΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 029708427
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 3074901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-10-1998
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 

ΜΟΥΝΖΕΡ ΧΑΛΑΚ-ΑΛΟΥΑΝ ΤΟΥ ΦΑΧΕΝΤ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 107670253
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 145934901000 ↗
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση