Βρέθηκαν 11 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

R BROS IKE


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801143465
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150101001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-04-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡIΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 137617717
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149908801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-03-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Γ.Φ. ΜΟΥΣΑΜΑΔΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801007142
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 146820501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-06-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΗΛΙΑΣ ΛΙΓΓΡΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 074209013
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 133606301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-01-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

SUMMERSTYLE ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΚΙΑΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 998399603
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7838001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-10-2007
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΖΑΜΠΑ ΣΤΕΛΛΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 999446876
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6001701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-11-2004
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

KAROL GEBUS TOY STAN


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 125073835
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4922701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-10-2002
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση