Βρέθηκαν 11 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΕΡΕΗ ΧΑΤΖΑΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 158026746
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 139994501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-09-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

NEW TENAX KAI ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 800614952
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 132269301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-10-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ - ΜΑΡΙΑ ΚΑΦΕΤΖΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 144557128
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 131228401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-07-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΛΕΤΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 061362880
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 125876201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-05-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΝΤΟΠΙΔΗΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 079351485
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8756701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-04-2009
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΦΟΙ ΚΑΣΤΡΙΝΟΥ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 999207091
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6694401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-01-2006
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 124799624
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5301301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-07-2003
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 099972477
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4683401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-03-2002
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Β. & Α. ΜΕΓΑ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 082985980
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2221001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-06-1996
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

Σύνδεση