Βρέθηκαν 25 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΠΥΡΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 155866729
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162040001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-03-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΠΑΝΤΑΖΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 066809461
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 166904901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-03-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MILENA MIRZOIAN TOY STEPAN


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 162165374
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157526401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-12-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΟΚΑΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 154859403
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154235101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-05-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΡΑΛΗΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 039252894
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150896901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-04-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 051269885
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 146729201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-06-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΡΑΤΗΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 800932014
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 145218801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-02-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

XUWEI CHEN TOY BOCHUAN


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 119379266
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 114582137000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-10-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΦΥΡΗΣ ΤΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 112602472
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 141734801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-03-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Ε-ΤΕΝΝΙΣ ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800753478
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 139643801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-07-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση