Βρέθηκαν 18 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 145588730
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 169658301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-02-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

WOERA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801898235
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 165400601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 25-08-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 062346028
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153478101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-01-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΝΕΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΖΩΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800967641
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 145952401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-04-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MANCODE HELLAS Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800876939
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 143726501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-09-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΑΔΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ 800532725
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 127934701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-11-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΓΑΒΡΗΛΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 070656067
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 123935201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-01-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΑΡΙΣ ΣΑΡΑΛΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 056533512
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8067601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-02-2008
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΟΥΜΑΝΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 073215206
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6890401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-05-2006
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση