Βρέθηκαν 51 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΠΑΝΤΑΖΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 066809461
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 166904901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-03-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΠΥΡΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 155866729
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162040001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-03-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MILENA MIRZOIAN TOY STEPAN


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 162165374
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157526401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-12-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΘΗΝΑ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 109828505
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154765601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-03-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

WESTERN LINGERIE RETAIL Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801296193
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153780101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 31-01-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

NORTHERN LINGERIE RETAIL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801290766
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153648601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-01-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

SHOU-QING ZHENG ΤΟΥ YU-QIU


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 165094167
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151881701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-09-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΑΡΙΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΑΜΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 113309148
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151800901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-07-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΡΑΛΗΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 039252894
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150896901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-04-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση