Βρέθηκαν 22 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

PERPERIDOU MARIA


Νομική Μορφή SOLE PROPR/SHIP
Α.Φ.Μ 165458232
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 171166101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-06-2023
  • ACTIVE 

MARINA MANIATI TOU KONSTANTINOU


Νομική Μορφή SOLE PROPR/SHIP
Α.Φ.Μ 132252587
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 155135501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-06-2020
  • ACTIVE 

SMARAGDA GRIVA TOU DIMOSTHENI


Νομική Μορφή SOLE PROPR/SHIP
Α.Φ.Μ 045230476
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153264401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-10-2019
  • ACTIVE 

VARVARA DIMITRIOU TOU NIKOLAOU


Νομική Μορφή SOLE PROPR/SHIP
Α.Φ.Μ 160016822
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151680101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-06-2019
  • ACTIVE 

MARIANTHI ZERVOU TOU IOANNI


Νομική Μορφή SOLE PROPR/SHIP
Α.Φ.Μ 115939732
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151335701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-06-2019
  • ACTIVE 

HEMITHEA OE


Νομική Μορφή GENERAL PAR/SHIP
Α.Φ.Μ 801143705
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150105201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-04-2019
  • ACTIVE 

GEORGIOS ANDRONIS TOU CHRISTOU


Νομική Μορφή SOLE PROPR/SHIP
Α.Φ.Μ 171270031
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149256101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-02-2019
  • ACTIVE 

CHRISTINA KARALI TOU NIKOLAOU


Νομική Μορφή SOLE PROPR/SHIP
Α.Φ.Μ 113658207
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 147192001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-08-2018
  • ACTIVE 

V-QUATTRO FASHION PRIVATE COMPANY


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 800624240
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 132731601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-12-2014
  • ACTIVE 

(Ypokatastima) NIKOLITSA ROUMELIOTI TOU IOANNI


Νομική Μορφή PRIVATE BRANCH
Α.Φ.Μ 101779235
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9498501001 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-08-2010
  • ACTIVE 

Σύνδεση