Βρέθηκαν 5 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

TSIAMANTAS FURS Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801455530
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157236001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-11-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ - ΕΛΕΝΗ ΠΕΡΙΣΣΑΚΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 024082806
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 129226801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-02-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Γ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 999073834
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6362001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-03-2005
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 

Σύνδεση