Βρέθηκαν 7 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

CHERIE BOUTIQUE Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 802517103
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 177860501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-06-2024
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΕΡΔΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 158028346
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 141734201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-03-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΙΡΙΣ ΝΤΕΠΟΡΤΟΥ ΤΟΥ ΛΟΥΚΙΑΝΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 131840720
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 132635801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-12-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

SPORTSWIND ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800456564
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 123527901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-12-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΒΕΤΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΕΩΣ KAI ΥΠΟΔΗΣΕΩΣ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 997799860
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9182801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-01-2010
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΜ. ΣΙ. ΜΟΤΟΡ ΙΜΠΟΡΤ ΕΤΕΡΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - M.C. MOTOR IMPORT ΕΤΕΡΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 094159893
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 382801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-06-1986
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση