Α.Μ. GENCOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΛΕΩΦ. ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 77 , ΑΛΙΜΟΣ, 17455

Α.Μ. GENCOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ


ΛΕΩΦ. ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 77 , ΑΛΙΜΟΣ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094043811
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 113397752000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 19-02-1974
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 09-03-1974
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

AMERICAN MARINE Α.Ε.
AMERICAN MARINE A.E.
AMERICAN MARINE S.A.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΛΕΩΦ. ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 77
  Πόλη:
ΑΛΙΜΟΣ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΛΙΜΟΣ
  Τηλέφωνο:
  E-mail:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της εταιρείας είναι: 1) Η παραγωγή, επεξεργασία, εισαγωγή και εξαγωγή, αντιπροσώπευση και εμπορία χονδρικώς ή λιανικώς ειδών ένδυσης, υπόδησης, αξεσουάρ (αθλητικών ή μη), ως και πάσης φύσεως αθλητικών ειδών, παιδικών ειδών, και ειδών οικιακής και ατομικής χρήσης, ωρολογίων, οπτικών, αρωμάτων, καλλυντικών, υφασμάτων, τόσο τρέχουσας περιόδου, όσο και παλαιοτέρων περιόδων (προϊόντα stock) σε τιμές μειωμένες των αρχικών τιμών πώλησης. 2) Η αντιπροσώπευση οίκων του εσωτερικού και εξωτερικού αναφορικά με όργανα γυμναστικής, η εισαγωγή και εμπορία οργάνων γυμναστικής, ενδυμάτων, υποδημάτων και συναφών αξεσουάρ, η παροχή υπηρεσιών συντήρησης οργάνων γυμναστικής, η επιστημονική υποστήριξη και επιμόρφωση γυμναστών και στελεχών γυμναστηρίων, 3) Η λειτουργία γυμναστηρίων, ινστιτούτων αισθητικής, καθώς και η λειτουργία γυμναστηρίων με τη μέθοδο franchising, 4) Η παραγωγή, κατασκευή, συναρμολόγηση, επεξεργασία, εμπορία, μεσιτεία, εισαγωγή και αντιπροσώπευση οίκων εξωτερικού και εσωτερικού, ειδών ναυτιλίας, σκαφών θαλάσσης, μηχανών και εξαρτημάτων αυτών, ποδηλάτων, και λοιπών ειδών αναψυχής και αθλητισμού, 5) Η ενοικίαση, επισκευή, συντήρηση και φύλαξη των ανωτέρω σε πλωτούς ή χερσαίους χώρους, 6) Παροχή υπηρεσιών ανέλκυσης και καθέλκυσης σκαφών θαλάσσης, 7) Η κατασκευή και εκμετάλλευση μαρίνων, 8) Η αγοραπωλησία και εκμετάλλευση ακινήτων, η εμπορία οικοδομικών υλικών πάσης φύσεως, η ανέγερση και εμπορία οικοδομών είτε σε ιδιόκτητα ακίνητα είτε με το σύστημα της αντιπαροχής, η δημιουργία και εκμετάλλευση εμπορικών κέντρων, εκπτωτικών εμπορικών κέντρων ή καταστημάτων stock ή outlet, η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης ή η ανάληψη έργου διαχείρισης και εκμετάλλευσης των ανωτέρω. Η παροχή υπηρεσιών κάθε απαιτούμενης τεχνικής υποστήριξης προς τρίτους για την δημιουργία των ανωτέρω ακινήτων. 9) Η ανέγερση τουριστικών μονάδων με σκοπό την πώληση ή την εκμετάλλευση αυτών. Η ανοικοδόμηση και εκμετάλλευση ξενοδοχειακών και τουριστικών επιχειρήσεων, εμπορικών, εκθεσιακών και συνεδριακών κέντρων, πολυκινηματογράφων, κέντρων εστίασης και ψυχαγωγίας και καταστημάτων αφορολογήτων ειδών και η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης ή η ανάληψη έργου διαχείρισης και εκμετάλλευσης τουριστικών μονάδων. Η παροχή υπηρεσιών κάθε απαιτούμενης τεχνικής υποστήριξης προς τρίτους για την δημιουργία των ανωτέρω τουριστικών μονάδων και καταστημάτων, εκθεσιακών περιπτέρων κλπ στους ανωτέρω χώρους ή αλλού. 10) Η παραγωγή, εισαγωγή και εμπορία ειδών διατροφής. Εκμετάλλευση εστιατορίων, καφέ, καταστημάτων πώλησης ειδών ζαχαροπλαστικής, καταστημάτων ταχείας εστίασης, κλπ. συναφών ειδών. Η αντιπροσώπευση κατ' αποκλειστικότητα ή μη ημεδαπών και αλλοδαπών βιομηχανικών ή εμπορικών επιχειρήσεων και η δημιουργία καταστημάτων πώλησης με franchising των προϊόντων αυτών. 11) Η αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού, η εισαγωγή, η εξαγωγή, η εμπορία και ενοικίαση παντός είδους μεταχειρισμένων και καινούργιων αυτοκινήτων, φορτηγών, λεωφορείων και πούλμαν, μοτοσικλετών, γενικά δίκυκλων, οχημάτων κατάλληλων για συμμετοχή σε αγώνες αυτοκινήτων, που προορίζονται τόσο για ιδιωτική όσο και επαγγελματική χρήση, 12) Η αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού, η εισαγωγή, η εξαγωγή, η εμπορία και ενοικίαση κάθε μορφής αυτοκινούμενου οχήματος, 13) Η αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού, η εισαγωγή, η εξαγωγή και η εμπορία ανταλλακτικών, αξεσουάρ, ελαστικών και λιπαντικών που προορίζονται για τα ανωτέρω οχήματα, 14) Η παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους οχημάτων. 15) Η αντιπροσώπευση, εισαγωγή και εμπορία οίκων του εξωτερικού και εσωτερικού αναφορικά με ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές κάθε χρήσης, συσσωρευτών και γενικών συναφών ειδών. 16) Η παροχή λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών καθώς και υπηρεσιών μηχανογράφησης και μηχανοργάνωσης λογιστηρίου, δημιουργία και εμπορία λογισμικού για την μηχανοργάνωση λογιστηρίων. Παροχή υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο. 17) Η με οποιοδήποτε τρόπο κτήση και εκμετάλλευση κάθε δικαιώματος ευρεσιτεχνίας, σήματος ή προνομίου αναγκαίου ή χρησίμου για τον επιδιωκόμενο σκοπό σύμφωνα με τα ανωτέρω. Για την επιδίωξη όλων των ανωτέρω σκοπών η εταιρεία δύναται: α) να συμμετέχει και να συνεργάζεται με ήδη υφιστάμενες ή μελλοντικά συσταθείσες εταιρίες οποιασδήποτε νομικής μορφής και εταιρικού σκοπού στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, και να επιχειρεί οποιαδήποτε πράξη, περιλαμβανομένης της παροχής εγγυήσεων και ασφαλειών, προς τρίτους υπέρ τρίτων συνεργαζόμενων εταιρειών τηρώντας τις διατυπώσεις του νόμου. β) να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό, γ) να παρέχει πάσης φύσεως υποστηρικτικές υπηρεσίες και δ) να μισθώνει, εκμισθώνει, αγοράζει και πωλεί ακίνητα. 18) Η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση μονάδων φωτοβολταϊκών στοιχείων, 19) Η κατασκευή, λειτουργία, εκμετάλλευση έργων αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και άλλων ενεργειακών πόρων, η ανακύκλωση υλικών, 20) Η παραγωγή, συμπαραγωγή, εισαγωγή, εξαγωγή, πώληση και η εν γένει εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας και πιστοποιητικών ρύπων, 21) Η παροχή διαχειριστικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε εταιρείες συναφούς αντικειμένου, 22) Η σύνταξη και διάθεση ενεργειακών και τεχνοοικονομικών μελετών, 23) Η αντιπροσώπευση ελληνικών και ξένων εμποροβιομηχανικών οίκων με ίδιο ή παρεμφερές αντικείμενο. Για την επιδίωξη των υπό άνω 18 έως 23 σκοπών η εταιρεία δύναται: α) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση ομοίων ή παρεμφερών σκοπών με οποιοδήποτε εταιρικό τύπο, σύμφωνα όμως με τον Νόμο δεν μπορεί να είναι μοναδικός εταίρος άλλης μονοπρόσωπης εταιρίας περιορισμένης ευθύνης, β) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, γ) να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό, δ) να ασκεί οποιαδήποτε συναφή επιχείρηση για την επίτευξη των κατά τα ανωτέρω επιδιωκόμενων σκοπών και ε) να μισθώνει, εκμισθώνει, αγοράζει και πωλεί ακίνητα. Οι σκοποί της Εταιρείας είναι δυνατό να επεκταθούν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
68100000 ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Κύρια
46141200 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
46141204 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ Δευτερεύουσα
46161200 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΓΟΥΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
46161201 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΡΟΥΧΩΝ Δευτερεύουσα
46421100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ) Δευτερεύουσα
46421105 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΡΟΥΧΩΝ, ΣΤΟΛΩΝ ΣΚΙ ΚΑΙ ΜΑΓΙΟ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ, ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
46421150 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ -ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ- ΕΤΟΙΜΩΝ ΑΝΔΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
46421200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
46421202 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΔΙΑΒΡΟΧΩΝ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ, ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕ ΕΠΑΝΩ ΜΕΡΗ ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ Η ΠΛΑΣΤΙΚΟ, ΓΙΑ ΣΠΟΡ Δευτερεύουσα
46421203 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΜΠΟΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΤΙΝΑΖ Δευτερεύουσα
47646501 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΔΙΑΒΡΟΧΩΝ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ, ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕ ΕΠΑΝΩ ΜΕΡΗ ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ Η ΠΛΑΣΤΙΚΟ, ΓΙΑ ΣΠΟΡ Δευτερεύουσα
47717100 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
47717106 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΔΡΙΚΩΝ Η ΑΓΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΦΑΝΕΛΑΚΙΩΝ, ΣΩΒΡΑΚΩΝ, ΣΛΙΠ, ΠΙΤΖΑΜΩΝ, ΡΟΜΠΩΝ Δευτερεύουσα
47717146 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ -ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ- ΕΤΟΙΜΩΝ ΑΝΔΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
47727200 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
47727206 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΠΑΝΩ ΜΕΡΗ ΑΠΟ ΔΕΡΜΑ Δευτερεύουσα
50101900 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
68200000 ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση