Βρέθηκαν 6 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

AST SOLAR INDUSTRY ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 800842309
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 142716801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-05-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΙΡΒΙΛΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 104809286
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 133080601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-01-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΜΜΑ ΝΤΟΥΦΛΙΑ ΤΟΥ ΕΜΙΡ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 076811243
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5808101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-06-2004
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ELCO Βαγιωνής Ανώνυμος Βιομηχανική Εταιρεία Ηλεκτρικών Οικιακών Συσκευών


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094001499
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 243901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-08-1960
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση