Βρέθηκαν 11 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

MECCANICA FACILITIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801561130
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159160104000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-04-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΥΝΕΡΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙA ΚΑΦΕ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 095756187
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2595001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-11-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΦΟΙ ΝΤΟΥΒΑ & ΣΙΑ ΟΕ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 800389271
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 119732401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-02-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΝΕΣΠΡΕΣΣΟ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΦΕ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 997669880
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9507101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-08-2010
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

(ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΗΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 095454070
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 1007401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-05-1989
  • ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 

ΑΦΟΙ ΚΑΙΝΤΑΤΖΗ ΟΕ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 081863154
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 567501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-01-1987
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ADELCO-ΧΡΩΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ Ε.ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094121817
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 122071101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-04-1983
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

ΑΤΤΙΚΑ Ε.Π.Ε


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 095209757
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 485401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-12-1982
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

NESTLE ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094029091
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 270901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 31-10-1970
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

Σύνδεση