Βρέθηκαν 8 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ASBIS HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801967454
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 167226601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-11-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ASTRA GENERAL TRADING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801673083
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 161246701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-10-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Π.ΤΖΙΡΩΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801472586
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157556901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-12-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΑΡΙΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 063002752
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 142563801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-05-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΑΜΑΡ Ανώνυμη Εμπορική Βιομηχανική Εταιρεία Τηλεοπτικοακουστικών Ειδών


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094417493
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 1691801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-12-1993
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΤΕΜΕΤ - ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094413377
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 1318301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-07-1993
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Α.& Ε.ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ ΟΕ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 093604160
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 712201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-04-1989
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση