ΤΕΜΕΤ - ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 188 & ΝΕΣΤΟΡ 1 , ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, 15231

ΤΕΜΕΤ - ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 188 & ΝΕΣΤΟΡ 1 , ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 094413377
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 1318301000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 16-07-1993
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 29-07-1993
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΤΕΜΕΤ Α.Ε.
TEMET S.A.
TEMET A.E.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 188 & ΝΕΣΤΟΡ 1
  Πόλη:
ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΧΑΛΑΝΔΡΙ
  Τηλέφωνο:
  E-mail:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της εταιρείας είναι : 1. Η αγορά και πώληση κτιρίων, οικοπέδων, αγροτεμαχίων ή γενικότερα εδαφικών εκτάσεων για την οικοδόμηση αστικών κτιρίων, γραφείων, κατοικιών, χώρων στάθμευσης, πολυκαταστημάτων και χώρων επαγγελματικής γενικά εγκατάστασης. 2. Η εκμετάλλευση των παραπάνω κτιρίων γραφείων, χώρων επαγγελματικής εγκατάστασης ή τουριστικών κτιρίων και εγκαταστάσεων κλπ. 3. Η απ’ ευθείας ή δι’ εργολαβιών ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως Ιδιωτικών Τεχνικών Έργων, τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και στο εξωτερικό. 4. Η κατασκευή και εμπορία οικοδομικών έργων κάθε μορφής, καθώς και η μελέτη, επίβλεψη και συντήρηση οικοδομικών εγκαταστάσεων οιασδήποτε μορφής. 5. Η εκμετάλλευση καθ’ οιονδήποτε τρόπο ιδίων ακινήτων ή ακινήτων τρίτων. 6. Η εκπόνηση τεχνικών μελετών και παροχή τεχνικών – επιχειρησιακών και εν γένει συμβουλευτικών υπηρεσιών. 7. Η μεσολάβηση για τη σύναψη των αστικού δικαίου συμβάσεων πώλησης, ανταλλαγής, μίσθωσης ακινήτων, παραχώρησης ακινήτων προς οικοδόμηση με αντιπαροχή ή η υπόδειξη ευκαιριών για τη σύναψη τέτοιων συμβάσεων (Μεσιτεία αστικών συμβάσεων). 8. Υπηρεσίες αποθήκευσης 9. Υπηρεσίες διακίνησης φορτίων 10. Υπηρεσίες διαμεταφοράς εμπορευμάτων 11. Άλλες υπηρεσίες αποθήκευσης 12. Υπηρεσιών μεταφοράς με διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού (logistics) 13. Χονδρικό εμπόριο βιβλίων, περιοδικών και χαρτικών ειδών. 14. Χονδρικό εμπόριο γεωγραφικών ατλάντων και άλλων βιβλίων με χάρτες ή διαγράμματα. 15. Χονδρικό εμπόριο χαρτικών ειδών. 16. Χονδρικό εμπόριο χαρτιού και χαρτονιού. 17. Το εμπόριο ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών και μηχανημάτων, τηλεπικοινωνιακού υλικού και παρεμφερών ειδών. 18. Η εισαγωγή και το εμπόριο ειδών οικιακής χρήσεως και ειδών ένδυσης, καθώς και συναφών με αυτά ειδών. 19. Υπηρεσίες παροχής χρηματοοικονομικών συμβουλών. 20. Υπηρεσίες εταιρειών παροχής επενδυτικών συμβουλών. 21. Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης. 22. Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών διαχείρισης. 23. Άλλες υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
46431210 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ -ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ- ΔΕΚΤΩΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ, ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ Κύρια
45311215 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ ΔΙΑΡΡΗΞΗΣ Η ΦΩΤΙΑΣ, ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ Η ΟΠΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ Δευτερεύουσα
45321210 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ ΔΙΑΡΡΗΞΗΣ Η ΦΩΤΙΑΣ, ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ Η ΟΠΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ Δευτερεύουσα
45401006 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ ΔΙΑΡΡΗΞΗΣ Η ΦΩΤΙΑΣ, ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ Η ΟΠΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΓΙΑ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΕΣ Δευτερεύουσα
45402004 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ ΔΙΑΡΡΗΞΗΣ Η ΦΩΤΙΑΣ, ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ Η ΟΠΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΓΙΑ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΕΣ Δευτερεύουσα
46150000 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ Δευτερεύουσα
46151000 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ Δευτερεύουσα
46151100 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΕΠΙΠΛΩΝ Δευτερεύουσα
46151101 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ Δευτερεύουσα
46420000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
46421000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ) ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
46421200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
46431108 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ ΔΙΑΡΡΗΞΗΣ Η ΦΩΤΙΑΣ, ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ Η ΟΠΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Δευτερεύουσα
46431201 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΕΚΤΩΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ Δευτερεύουσα
46431204 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΗΧΟΥ Δευτερεύουσα
47433000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Δευτερεύουσα
47433301 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΕΚΤΩΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ Δευτερεύουσα
47515100 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ Δευτερεύουσα
47515141 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΙΛΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΣΕΤΩΝ ΦΑΓΗΤΟΥ Δευτερεύουσα
47535314 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΦΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ, ΥΦΑΝΤΩΝ Δευτερεύουσα
47545400 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Δευτερεύουσα
47545415 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ ΔΙΑΡΡΗΞΗΣ Η ΦΩΤΙΑΣ, ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ Η ΟΠΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Δευτερεύουσα
47545425 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ -ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ- ΔΕΚΤΩΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ, ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ Δευτερεύουσα
47595600 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Δευτερεύουσα
47595804 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
47717100 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
47727200 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
46180000 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Βοηθητική
46181904 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ Π.Δ.Κ.Α. Βοηθητική
46190000 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ Βοηθητική
47515149 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΠΛΩΣΕΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ Βοηθητική
47515200 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΟΥΡΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΧΤΥΩΤΩΝ ΚΟΥΡΤΙΝΩΝ Βοηθητική

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση