Βρέθηκαν 19 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

AA-ALARM GROUP Ε.Ε. ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 802424513
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 176110001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-03-2024
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

SMART PROJECT Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801800992
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 163594801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-04-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

SafetyTechHellas Ι.Κ.Ε


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801743380
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162532101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 31-01-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

SOFCODE Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801727434
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162257401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-01-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

SCREENS TECHNOLOGIES HELLAS Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801184576
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151281001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-07-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΗΛΙΑΣ ΣΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 052447919
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 124703001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-03-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΑΡΤΣΙΑΡΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 070674177
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9445301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-07-2010
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση