Βρέθηκαν 5 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

NOVAC Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801363425
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 155191101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-06-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΑΝΙΟΣ CINE TOOLS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 998297069
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8216701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-04-2008
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ECON OPTICS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 998351423
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8018401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-01-2008
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ZEGETRON ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094351438
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 798101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-05-1992
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

BUSINESS IMAGING SYSTEMS ΕΜΠΟΡΙΑ-ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094253132
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 575001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-03-1989
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση