Βρέθηκαν 28 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΙΦΡΑΓΚΗΣ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 156432384
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159634501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 31-05-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 028241628
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6692501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-04-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

DIVIIDO EE


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801137599
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149962401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-04-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Δ.ΠΑΝΑΙΔΗΣ ΠΛΑΚΑ ΕΕ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801128820
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149761401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-03-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ENLITE OPTICS IKE


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801069783
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148378701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-11-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΦΟΙ ΜΠΙΣΟΒΙΤΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 800831830
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 142405201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-05-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

DK FRAMES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800821062
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 142090601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 31-03-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 124067726
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 155630101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-01-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση