Βρέθηκαν 5 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

FIRST CRAFT BREWERY ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 801131153
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149813801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-03-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Αθανάσιος Νατσούλης και Σία Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 998147504
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9206801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-01-2010
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΙΑΦΑΝΟ ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 099556365
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 3606501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-12-1999
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΛΤΣΙΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΟΚΤΗΜΩΝ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 043468757
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 145049601000 ↗
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση