Βρέθηκαν 9 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 166758607
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 158631801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-02-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800928707
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 145144201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-02-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

LIZA'S ZONA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800684432
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 136239801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-09-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΗΡΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 146272653
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 135396601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-07-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 106751657
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9409001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-06-2010
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΕΡΡΟΙΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 066610855
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6718301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-02-2006
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

N. ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 999997281
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4263901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-05-2001
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΕΚ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094497243
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2517401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-04-1997
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

Σύνδεση