Βρέθηκαν 25 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ELMO CITY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800798700
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 141250701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-09-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΚΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 128603174
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152761901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-11-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

(ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)Α. ΚΟΥΝΕΛΗ - Γ. ΜΙΓΚΑΚΗΣ ΟΕ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801045240
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 147748001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-10-2018
  • ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 

RILGA Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800973776
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 146083201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 25-04-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 073311102
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 145548101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-03-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΛΚΜΗΝΗ ΜΑΛΛΙΑΡΑ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 079778690
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151422801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-01-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

GALLE ΕΕ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 800626232
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 132816101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-12-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΣΙΑΔΗΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 115708235
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 124237101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-12-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ZENEL KUSHTAJ TOY KUITIΜ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 118717679
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 118444701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-11-2011
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση