Βρέθηκαν 14 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ASTRA GENERAL TRADING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801673083
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 161246701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-10-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Μ.Χ ΑΛΤΟΥΝΣΙ-Ν. ΜΙΧΑΛΗ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801375805
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 155468801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-07-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

OASIS Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801353456
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154970301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-05-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΠΑΤΣΟ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΑΚΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 147793500
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151606601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-08-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

DOLCE MODA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801031523
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 147392301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-09-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

JIN RONG WU TOY WUEN ZOU


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 117438423
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 137747001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-01-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΖΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 143373004
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 133447201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-02-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

WENFU HUANG TOY JINCHUN


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 125004553
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 124631401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-03-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΝΤΑΖΗ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 063244243
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 125123401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-02-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση