Βρέθηκαν 25 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

Ι.Α.Ν. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801216357
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151961101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-09-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΟΡΦΕΑΣ ΔΑΝΔΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 163402357
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150073301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-04-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

COSMOS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801086337
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148749501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-01-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

PURE PROFESSIONAL CLEANING PRODUCTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 801054026
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 147968101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-10-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Κ. ΤΣΙΩΛΗ & ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801021831
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 147146601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-08-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

PRIME PAPERS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800859863
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 143213901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-07-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

KRIKEL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800845508
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 142811701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-06-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

LAMPRIDIS FAMILY E.E.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 800806292
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 141506301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-02-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΙ ΚΕΪ ΝΤΙΖΑΙΝ ΟΕ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 800652108
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 134181001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-04-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση