Βρέθηκαν 15 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

RUMEDIA - CONTACT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 801148080
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150203501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-04-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΙΧΑΗΛΑ ΚΟΥΝΑΔΗ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 132408389
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 133118001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-01-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

Σ.Δ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800498623
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 125792701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-06-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΘΗΤΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 077202299
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 121402001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-06-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΡΚΑΛΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 099360497
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 116667601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-07-2011
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΙΡΗΝΗ ΣΒΕΝΤΖΟΥΡΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 135939618
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 136041001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-02-2011
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 998094752
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 122797001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-01-2011
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΥΟ ΔΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 998936241
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6518301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-10-2005
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΤΡΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 999334288
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5632401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-01-2004
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση