Βρέθηκαν 28 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

SECURE RECORDS Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801799000
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 163558301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-04-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Mondelez Ελλάς Snacks Production Μονοπρόσωπη Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 996688362
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 161073001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-10-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΠΥΡΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 155866729
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162040001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-03-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΠΑΝΤΑΖΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 066809461
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 166904901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-03-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΩΤΗΡΩ ΜΠΑΧΟΥΡΟΥ ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 043547945
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157374101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-11-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

SERGIUSZ WIATER ΤΟΥ ROBERT


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 174650137
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150000301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-04-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

THE RECORDS HUB Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800897289
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 144416301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-11-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση