Βρέθηκαν 7 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

COLUMBUS TRADING - PARTNERS GmbH & CO.KG ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ


Νομική Μορφή ΑΛΛΟΔΑΠΗ Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 996763680
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157213601001 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-11-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Κ. ΠΑΤΣΑΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 800341890
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 117230801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-08-2011
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΒΙΟΙΝ ΡΑΠΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ 997546150
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 125482701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-02-2011
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΗΠΩΝ ΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 998131600
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8365101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-07-2008
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

PLAYMOBIL HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094283517
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 640201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-12-1989
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση