ΛΑΝΤΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΟΜΟΡΦΟΚΚΛΗΣΙΑΣ 36 , ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ, 15122

ΛΑΝΤΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


ΟΜΟΡΦΟΚΚΛΗΣΙΑΣ 36 , ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ. 999074935
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6735401000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 10-02-2006
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 10-02-2006
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

LANDCO ΕΠΕ
LANDCO EPE

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΟΜΟΡΦΟΚΚΛΗΣΙΑΣ 36
  Πόλη:
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΜΑΡΟΥΣΙ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  E-mail:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της εταιρείας είναι: 1) Μελέτη, Συμβουλευτικές υπηρεσίες, Σχεδιασμός, Εγκατάσταση, Τεχνική υποστήριξη, Κατασκευή-Εκτέλεση, Διαχείριση, Συντήρηση έργων και προμηθειών (σε Ιδιωτικά και Δημόσια έργα): i. πρασίνου, ii. διαμόρφωσης και αρχιτεκτονικής τοπίου, iii. αστικού εξοπλισμού και αναπλάσεων, iv. περιβάλλοντος, v. οικοδομικών, ασφαλτικών, μεταλλικών, ξύλινων, συνθετικών κ.ά κατασκευών vi. κτιριακές γενικές κατασκευές vii. οδοποιίας, πεζοδρομήσεων, ποδηλατοδρόμων και λοιπών κατασκευών viii. χωματουργικές διαμορφώσεις ix. περιφράξεις x. αρδευτικών δικτύων, συστημάτων άρδευσης-ύδρευσης, δικτύων ύδρευσης, αποστράγγισης και υδάτινων στοιχείων, διαχείρισης νερού xi. συλλογής και επεξεργασίας υδάτων, αφαλατώσεις, βιολογικοί καθαρισμοί δεξαμενές και αντλιοστάσια, xii. φυτεμένων δωμάτων (roof-gardens), xiii. κάθετων φυτεύσεων (greenwalls), xiv. ενέργειας (φωτοβολταϊκά πάρκα, ανεμογεννήτριες, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, άλλες μορφές ενέργειας και ενεργειακών συστημάτων κ.ά.), xv. παραγωγής, μετάδοσης και διανομής ηλεκτρικής και άλλων μορφών ενέργειας, xvi. αθλητικών εγκαταστάσεων και γηπέδων, χώρων άθλησης και προπόνησης, xvii. παιδικών χαρών, χώρων αναψυχής , θεματικών πάρκων και δημιουργικότητας, υπαίθριων γυμναστηρίων και χώρων άθλησης, πάρκων ποδηλασίας και σκειτ , θεματικών χώρων κ.ά. xviii. φωτισμού και ηλεκτρομηχανολογικών έργων, xix. αυτοματισμών-κεντρικών συστημάτων ελέγχου, xx. τηλεμετρίας-τηλεελέγχου, δίκτυα επικοινωνίας (κεραίες κ.ά.), xxi. έξυπνων συστημάτων πόλης (smart cities) και αγρού (smart agriculture), drone, μετεωρολογικοί σταθμοί κ.ά. xxii. γωνιών ανακύκλωσης και λοιπών συναφών χώρων και συστημάτων ανακύκλωσης, xxiii. χώρων κομποστοποίησης, συλλογής και διαχείρισης απορριμμάτων, xxiv. χώρων υγειονομικής ταφής απορριμμάτων, xxv. εξοπλισμού, οχημάτων, απορριμματοφόρων κ.ά. xxvi. βιολογικών καθαρισμών, xxvii. μονάδων αφαλάτωσης, xxviii. τεχνητής λίμνης και κολυμβητικών δεξαμενών, xxix. επεξεργασίας-διαχείρισης προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες xxx. ειδικών κατασκευών (γήπεδα γκολφ, συγκράτηση πρανών, υδροσπορές κ.ά.) xxxi. λοιπών κατασκευαστικών έργων 2) Εμπόριο και αντιπροσωπείες προϊόντων σχετικών με τον κατασκευαστικό χώρο, την διαμόρφωση τοπίου, την αναψυχή (πάρκα, παιδικές χαρές, άθληση, αστικό και περιαστικό τοπίο), το περιβάλλον και την ενέργεια, συμπεριλαμβανομένων όσων αντικειμένων αναλύονται ως ανωτέρω στην παράγραφο 1 3) Λιανικό και χονδρικό εμπόριο, αντιπροσωπείες , εισαγωγές, εξαγωγές, προμήθειες, σε αντικείμενα όπως: i. πράσινο, (φυτά, φυτωριακό υλικό, τύρφες, χώματα, υποστρώματα ανάπτυξης, μίγματα, αδρανή, κομπόστ, εδαφοβελτιωτικά, φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικός εξοπλισμός και εργαλεία, αναλώσιμα, κ.ά. ii. διαμόρφωση και αρχιτεκτονική τοπίου, (συστήματα στήριξης δέντρων, στοιχεία εγκιβωτισμού, σταθεροποιητές εδάφους και αδρανών, σταθεροποιητές χλοοτάπητα, γεωυφάσματα, συνθετικοί χλοοτάπητες, διακοσμητικά, αντιριζική προστασία αστικών υποδομών, συστήματα αερισμού ριζικού συστήματος αστικών δέντρων κ.ά.) iii. αστικός εξοπλισμός και αναπλάσεις, (παγκάκια, κάδοι, φωτιστικά, στάσεις λεωφορείων, διακοσμητικά, πέργολες, σκίαστρα, σιντριβάνια, πίστες ποδηλάτου και σκειτ, κ.ά.) iv. περιβάλλον, v. οικοδομικά, ασφαλτικά, μεταλλικά, ξύλινες , συνθετικές κ.ά. κατασκευές vi. αρδευτικά υλικά και δίκτυα, συστήματα άρδευσης-ύδρευσης, υδραυλικά υλικά, αποστράγγισης και υδάτινα στοιχεία, vii. δεξαμενές και αντλιοστάσια, viii. συστήματα φυτεμένων δωμάτων και ασφάλειας προστασίας από πτώση (roof-gardens), ix. κάθετες φυτεύσεις (greenwalls), x. ενέργεια (φωτοβολταϊκά πάρκα, ανεμογεννήτριες, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, άλλες μορφές ενέργειας και ενεργειακών συστημάτων κ.ά.), xi. παραγωγή, μετάδοση και διανομή ηλεκτρικής και άλλων μορφών ενέργειας, xii. αθλητικές εγκαταστάσεις και γήπεδα, χώροι άθλησης και προπόνησης, (συνθετικοί χλοοτάπητες, ελαστικά δάπεδα, εξοπλισμός υπαίθριας άθλησης, εξοπλισμός γηπέδων και γυμναστηρίων κ.ά.) xiii. παιδικές χαρές, παιδότοποι, χώροι αναψυχής και δημιουργικότητας, (δάπεδα ασφαλείας, ειδικά δάπεδα όπως χυτά, χωμάτινα, σταθεροποιημένα δάπεδα, εξοπλισμός παιδικών χαρών, παιχνίδια εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, εξοπλισμός κατάλληλος για ΑμΕΑ, κ.ά.) xiv. φωτισμός, (φωτιστικά, λάμπες, καλώδια, εξοπλισμός, συστήματα αυτοματισμού, πυλώνες, ιστοί, πίνακες, μπαταρίες κ.ά.) xv. αυτοματισμοί-κεντρικά συστήματα ελέγχου και έξυπνα συστήματα, xvi. τηλεμετρικά συστήματα ελέγχου, xvii. γωνιές ανακύκλωσης και συναφή είδη συλλογής και διαχείρισης ανακύκλωσης και ανακυκλώσιμων ειδών (κάδοι , μηχανικοί και ηλιακοί συμπιεστές, υπόγεια και υπέργεια συστήματα, κλαδοτεμαχιστές, πολτοποιητές, τεμαχιστές κ.ά.) xviii. κομποστοποιητές, κάδοι, υπόγειοι κάδοι και λοιπά είδη συλλογής και διαχείρισης απορριμμάτων, (μηχανικοί κομποστοποιητές, συστήματα απόσμησης, κάδοι, συμπιεστές, ταινίες μεταφοράς, μηχανήματα συσκευασίας, χοάνες αποβλήτων κ.ά.) xix. ειδικών οχημάτων και μηχανημάτων έργου (απορριμματοφόρα αποβλήτων και ανακύκλωσης, σάρωθρα, γερανοφόρα οχήματα, αρπάγες κ.ά.) xx. έξυπνα συστήματα ελέγχου, προϊόντα και τεχνολογίες πόλης και αγρού (φωτισμός, άρδευση, κάδοι, parking, σημεία φόρτισης οχημάτων, ηλιακά καθιστικά-smartbenches, έξυπνη γεωργία, μετεωρολογικοί σταθμοί, drone , κ.ά.), xxi. βιολογικοί καθαρισμοί, xxii. μονάδες αφαλάτωσης, xxiii. εξοπλισμός και υλικά δημιουργίας και κατασκευής τεχνητών λιμνών και κολυμβητικών δεξαμενών, xxiv. οικοδομικά, ασφαλτικά, ηλεκτρομηχανολογικά προϊόντα xxv. μεταλλικά και ξύλινα προϊόντα xxvi. προϊόντα από ελαστικό και πλαστικές ύλες. 4) Παραγωγή, μεταποίηση και εμπορία αγροτικών προϊόντων, φυτών και τροφίμων, εισαγωγές και εξαγωγές. 5) Συμβουλευτικές υπηρεσίες ανάπτυξης και διαχείρισης – project management σε όλα τα αντικείμενα της παραγράφου 1, καθώς και σε α) Γεωπονικές υπηρεσίες, β) Ανάπτυξη και προώθηση επενδύσεων Real- estate, Τουριστικών επενδύσεων, γ) Θεματικών πάρκων, χώρων αναψυχής, γηπέδων γκόλφ, δ) Περιβαλλοντικών έργων (ΧΥΤΑ, βιολογικοί καθαρισμοί, ανενεργά λατομεία), ε) Ενεργειακά έργα (φωτοβολταικά, ανεμογεννήτριες, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κ.ά.) 6) Κατασκευή, διαμόρφωση, εκμετάλλευση, διάθεση, πώληση και ενοικίαση ακινήτων. 7) Συνεργασίες και συμμετοχή σε κοινοπραξίες με στόχο την ανάπτυξη ολοκληρωμένων προμηθειών και έργων «με το κλειδί στο χέρι» ή σε οποιοδήποτε αντικείμενο τμηματικά συναφή με τους σκοπούς της εταιρείας. 8) Διαχείριση, συντήρηση και καθαρισμοί κτιρίων, αθλητικών χώρων, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μυοκτονίες, δακοκτονία, φυτοπροστασία δασών, χημική και βιολογική καταπολέμηση ασθενειών δέντρων και φοινικοειδών, αποψιλώσεων, κλαδεμάτων (και σε ύψος), πάρκων, αυτοκινητόδρομων, δημόσιων και ιδιωτικών χώρων. 9) Σχεδιασμός, κατασκευή, συναρμολόγηση, μεταποίηση, δημιουργία νέων προϊόντων και διάθεση αυτών σχετικά με αυτόματα συστήματα άρδευσης , έξυπνης γεωργίας, ύδρευσης, ενέργειας, αυτοματισμών, έξυπνων λοιπών συστημάτων, παιδικών χαρών και λοιπού εξοπλισμού σχετικού με τις δράσεις και τα αντικείμενα της εταιρείας. 10) Λιανικό και χονδρικό Εμπόριο, εισαγωγές, εξαγωγές, προμήθειες, κατασκευή, διαχείριση, συντήρηση, συμβουλευτικές, μελετητικές υπηρεσίες σε ιδιωτικούς και δημοσίους φορείς σε αντικείμενα όπως φωτοβολταικα , ανεμογεννήτριες, άλλες μορφές ενέργειας και ενεργειακών συστημάτων, εξοπλισμός έργων ενέργειας, βιοαπόβλητα , απόβλητα, ανακυκλώσιμα , μηχανικοί κομποστοποιητές και υπόγειοι κάδοι, Έξυπνα συστήματα ελέγχου πόλης και αγρού (φωτισμός, άρδευση, κάδοι, parking, κ.ά.), Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, οικοδομικά, ασφαλτικά, υδραυλικά, αυτοματισμοί, Τηλεμετρικά συστήματα ελέγχου κ.ά. 11) Σχεδιασμός, κατασκευή, συναρμολόγηση, μεταποίηση, δημιουργία νέων προϊόντων και διάθεση αυτών σχετικά με αυτόματα συστήματα άρδευσης , έξυπνης γεωργίας, ύδρευσης, ενέργειας, αυτοματισμών, έξυπνων λοιπών συστημάτων, παιδικών χαρών και λοιπού εξοπλισμού σχετικού με τις δράσεις και τα αντικείμενα της εταιρίας. Η εταιρεία δύναται να συμμετέχει σε εταιρείες ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες, ΕΠΕ, εκτός από μονοπρόσωπες ΕΠΕ, και σε ΑΕ, με οποιαδήποτε εταιρική ιδιότητα, καθώς και να συμμετέχει, εκπροσωπεί και συνεργάζεται σε άλλες επιχειρήσεις, ήδη υφιστάμενες ή που πρόκειται να συσταθούν, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και οι οποίες επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό με αυτόν της παρούσης εταιρείας.»


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
71114102 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Κύρια
1611000 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Δευτερεύουσα
1611006 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΖΙΖΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΑΒΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΝΤΟΜΩΝ Η ΖΩΩΝ Δευτερεύουσα
1611007 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΦΥΤΩΝ Δευτερεύουσα
1611008 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Δευτερεύουσα
1611013 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΩΝ Δευτερεύουσα
2401000 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Δευτερεύουσα
2401004 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΔΕΝΤΡΩΝ Δευτερεύουσα
2401007 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΟΥΣ Δευτερεύουσα
32409900 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΛΛΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ Δευτερεύουσα
33121200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΑΛΛΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ, ΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ, ΣΤΡΟΦΙΓΓΩΝ ΚΑΙ ΒΑΛΒΙΔΩΝ (ΔΙΚΛΕΙΔΩΝ) Δευτερεύουσα
33141000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
33201000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
33201201 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΟΠΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ, ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΩΝ Δευτερεύουσα
33205000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
36003001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΝΕΡΟΥ Δευτερεύουσα
38112103 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΜΠΑΖΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΔΩΝ Δευτερεύουσα
38212901 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
42211300 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ (ΤΑΦΡΩΝ)· ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ· ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ, ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Δευτερεύουσα
42212300 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ (ΤΑΦΡΩΝ), ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ, ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Δευτερεύουσα
42222300 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δευτερεύουσα
42910000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Δευτερεύουσα
42991200 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Δευτερεύουσα
42992200 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΟΜΙΚΟΥ ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΓΙΑ ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΓΗΠΕΔΑ Δευτερεύουσα
43211000 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
43221100 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Δευτερεύουσα
43332901 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΣΤΡΩΣΗΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ Δευτερεύουσα
43999002 ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ, ΧΩΡΙΣ ΙΔΙΑ ΥΛΙΚΑ Δευτερεύουσα
46141300 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
46181211 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ Δευτερεύουσα
46220000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΩΝ Δευτερεύουσα
46221000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΩΝ Δευτερεύουσα
46221002 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ) Δευτερεύουσα
46471200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
46471213 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΗΝΗΣ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΟΥ, ΑΛΛΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
46493200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ Δευτερεύουσα
46493206 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΤΡΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ, ΑΛΛΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΥΠΟ ΚΛΙΜΑΚΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Δευτερεύουσα
46493209 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ - ΣΠΑΖΟΚΕΦΑΛΙΩΝ Δευτερεύουσα
46493300 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ) Δευτερεύουσα
46493303 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ Η ΓΙΑ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ, ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΩΠΗΛΑΣΙΑΣ Δευτερεύουσα
46493309 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ Η ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
46521100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
46611100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ Δευτερεύουσα
46611105 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
46611112 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΤΥΡΦΗ Δευτερεύουσα
46611200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΣΙΔΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΗΠΟ Δευτερεύουσα
46611202 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΤΥΡΦΗ, ΓΙΑ ΤΟ ΓΡΑΣΙΔΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΗΠΟ Δευτερεύουσα
46691551 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Δευτερεύουσα
46691555 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Δευτερεύουσα
46691572 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Δευτερεύουσα
46691994 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ, ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ, ΚΑΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ Δευτερεύουσα
46691995 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ, ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ, ΚΑΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ, ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ, ΧΑΛΥΒΑ Η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Δευτερεύουσα
46692003 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
46692008 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ, ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΩΝ, ΠΥΡΟΜΕΤΡΩΝ, ΒΑΡΟΜΕΤΡΩΝ, ΥΓΡΟΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΡΟΜΕΤΡΩΝ Δευτερεύουσα
46721315 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ Η ΑΓΩΓΩΝ, ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ Η ΧΑΛΥΒΑ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
46731400 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΡΩΜΑΤΩΝ, ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΥΣΤΡΩΝ Δευτερεύουσα
46731800 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΑΠΕΔΟΥ (ΕΚΤΟΣ ΧΑΛΙΩΝ) Δευτερεύουσα
46731802 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ, ΣΕ ΡΟΛΑ Η ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ Δευτερεύουσα
46741200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Δευτερεύουσα
46741201 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΑΛΒΙΔΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΛΒΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
46741300 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ Δευτερεύουσα
46751107 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΖΩΙΚΩΝ Η ΦΥΤΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
46761301 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΚΡΥΛΙΚΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΣΕ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΜΟΡΦΕΣ Δευτερεύουσα
46761908 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ, ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
46761918 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΝΤΑΜΙΤΖΑΝΩΝ, ΜΠΟΥΚΑΛΙΩΝ, ΦΙΑΛΩΝ, ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ Δευτερεύουσα
46771030 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
46901008 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΛΠ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ Η ΟΧΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Δευτερεύουσα
47524115 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
47524507 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Δευτερεύουσα
47524701 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Δευτερεύουσα
47524704 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ Δευτερεύουσα
47524713 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ, ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΣΤΗΝ ΚΗΠΟΥΡΙΚΗ Η ΣΤΗ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ Δευτερεύουσα
47524715 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
47535305 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΟΙΧΩΝ Η ΟΡΟΦΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ, ΣΕ ΡΟΛΑ Η ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ Δευτερεύουσα
47545441 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Δευτερεύουσα
47767700 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ, ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΡΩΝ Δευτερεύουσα
47788801 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δευτερεύουσα
47788808 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
47914400 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΡΑΣΙΔΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΗΠΟ, ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Δευτερεύουσα
47914500 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Δευτερεύουσα
61203000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Δευτερεύουσα
71113000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
71114100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ Δευτερεύουσα
71114103 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ, ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ Δευτερεύουσα
71201107 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ Δευτερεύουσα
81291100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΣΗΣ (ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΚΛΠ) Δευτερεύουσα
81301000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση