Βρέθηκαν 35 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ALMA MIA Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801770516
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 163008801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-02-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΥΡΩΔΙΑ ΠΑΝΤΟΥ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 128696417
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152612701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-10-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΣΙΚΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 155188115
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152129701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-10-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 145329523
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149139801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-01-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΛΛΑΡΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 801080265
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148612001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-12-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

S.A. ATTICA YACHTS HELLAS E.E.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801072216
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148435801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-12-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΡΟΜΗΣΥΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΕ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 800941674
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 145406501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-02-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 118189805
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 145448901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-02-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση