Βρέθηκαν 12 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

CONGENIUS CONSULTING & SYSTEMS Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801419879
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 156421501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-09-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΖΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 153562831
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153759201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-02-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΠΑΤΡΙΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 131239242
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149139001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-02-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΝ ΧΙΝ CHINA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800644864
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 133788001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-03-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΧΑΡΙΤΩΝΟΣ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 121605238
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 128707201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-01-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

DERAMAR IKE (ΝΤΕΡΑΜΑΡ ΙΚΕ)


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800473512
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 124406001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-03-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

PROGRESSION ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 998956184
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6498201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-09-2005
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 045681693
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2132501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-02-1996
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 

Σύνδεση